ePUB ar1web.co ð Vaif PDF/EPUB Ç

❮PDF / Epub❯ ★ Vaif Author Səməd Vurğun – Ar1web.co Səməd Vurğunun adı şaxsiyyəti milli poetik məni ilə ən çox bağlı əsərVaif dirTarixən Vaifin həm də dövlət xadimi kimi Azərbaycan ədəbi ictimai fikrinininkişafında görkəmli xiSəməd Vurğunun adı şaxsiyyəti milli poetik məni ilə ən çox bağlı əsərVaif dirTarixən Vaifin həm də dövlət xadimi kimi Azərbaycan ədəbi ictimai fikrinininkişafında görkəmli xidmətləri olmuşdur Şair Vaif poeziyada realist xəliliyinmil.

Li etnorafik koloritin və xalis dünyəvi nikbinlik fəlsəfəsinin bərərarolmasında müstəsna rol oynamışdır arabağ xanlığının vəziri ayı va müdrikdövlət xadimi alim Zaafaziya xallarının doslluğunun carçısı və Avropayarəğbətin ilk tə.

vaif kindle Vaif ePUBLi etnorafik koloritin və xalis dünyəvi nikbinlik fəlsəfəsinin bərərarolmasında müstəsna rol oynamışdır arabağ xanlığının vəziri ayı va müdrikdövlət xadimi alim Zaafaziya xallarının doslluğunun carçısı və Avropayarəğbətin ilk tə.

ePUB ar1web.co ð Vaif PDF/EPUB Ç

ePUB ar1web.co ð Vaif PDF/EPUB Ç Səməd Vurğun əsl adı Səməd Yusif oğlu Vəkilov d 21 mart 1906 ö 27 may 1956 — görkəmli Azərbaycan şairi Azərbaycanın ilk xal şairi 1956 Azərbaycan SSR əməkdar incəsənət xadimi 1943 iki dəfə Stalin mükafatı laureatı 1941 1942 və 2 dəfə Lenin Ordeni kavaleri Azərbaycan Yazıçılar İttifaının sədri 1941 1948 Azərbaycanın Xarici Ölkələrlə Mədəni əlaə Cəmiyyətinin sədri Azərbayca

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *